Aktiviteter

Veckans mat

Expedition Styresman

0702 99 35 46

Välkommen till Borgerskapet. En medlemsorganisation för företagare och entreprenörer i Uppsala.

Borgerskapet i Uppsala, med anor från 1300-talet, är idag en aktiv ideell förening präglad av företagaranda och entreprenörskap. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation och bygger i grunden på gemenskap, både bland medlemmarna och i våra två Seniorboenden.

För medlemskap i föreningen stadgas följande:

Medlemskap i föreningen kan förvärvas av den, som med firmateckningsrätt antingen i egen regi genom enskild firma eller aktiebolag eller i bolag med annan driver näringsverksamhet i Uppsala kommun. För inval krävs vidare att personen är bosatt i Uppsala kommun och kan rekommenderas av annan medlem.